Header

Trygghet

För din trygghet

* har vi tystnadsplikt – våra kunder ska känna sig trygga.

* är vi SRY-diplomerade

* är vi anslutna till Almega kollektivavtal

* har vi en miljöpolicy – våra tjänster utförs med största hänsyn till miljön.

* har vi en kvalitetspolicy – vårt mål är att överträffa dina förväntningar.